زبان خارجی

زبان خارجی

جدید
menschen
زبان خارجی >
ده جلسه یک ساعت و نیم
تومان159,000
زبان آلمانی یکی از پرکاربردترین زبان های خارجی است که بخش اعظم آن به محبوبیت کشور آلمان برای مهاجرت مربوط می شود. شما در این کلاس از سطح مقدماتی اق...
مبتدی
ده جلسه یک ساعت و نیم
افزودن به لیست دلخواه
تومان159,000
جدید
edito_french
زبان خارجی >
ده جلسه یک ساعت و نیم
تومان159,000
شما در این کلاس از سطح مقدماتی اقدام به یادگیری زبان فرانسه می کنید و مناسب کسانی است که قصد دارند به تازگی با زبان فرانسه آشنا شوند. کتاب مورد آمو...
مبتدی
ده جلسه یک ساعت و نیم
افزودن به لیست دلخواه
تومان159,000
American English file book 3 >
ده جلسه یک و نیم ساعت
تومان119,000
توضیحات دوره: کتاب های امریکن انگلیش فایل، مجموعه ای شش سطحی است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است و یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای ...
ده جلسه یک و نیم ساعت
افزودن به لیست دلخواه
تومان119,000
American English file book 3 >
ده جلسه یک و نیم ساعت
تومان119,000
توضیحات دوره: کتاب های امریکن انگلیش فایل، مجموعه ای شش سطحی است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است و یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای ...
ده جلسه یک و نیم ساعت
افزودن به لیست دلخواه
تومان119,000
American English file book 3 >
ده جلسه یک و نیم ساعت
تومان119,000
توضیحات دوره: کتاب های امریکن انگلیش فایل، مجموعه ای شش سطحی است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است و یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای ...
ده جلسه یک و نیم ساعت
افزودن به لیست دلخواه
تومان119,000
American English file book 2 >
ده جلسه یک و نیم ساعت
تومان119,000
توضیحات دوره: کتاب های امریکن انگلیش فایل، مجموعه ای شش سطحی است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است و یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای ...
حد واسط
ده جلسه یک و نیم ساعت
افزودن به لیست دلخواه
تومان119,000
American English file book 2 >
ده جلسه یک و نیم ساعت
تومان119,000
توضیحات دوره: کتاب های امریکن انگلیش فایل، مجموعه ای شش سطحی است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است و یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای ...
حد واسط
ده جلسه یک و نیم ساعت
افزودن به لیست دلخواه
تومان119,000
American English file book 2 >
ده جلسه یک و نیم ساعت
تومان119,000
توضیحات دوره: کتاب های امریکن انگلیش فایل، مجموعه ای شش سطحی است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است و یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای ...
حد واسط
ده جلسه یک و نیم ساعت
افزودن به لیست دلخواه
تومان119,000
American English file book 1 >
ده جلسه یک و نیم ساعت
تومان119,000
توضیحات دوره: کتاب های امریکن انگلیش فایل، مجموعه ای شش سطحی است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است و یکی از بهترین مجموعه هایی است که برای ...
ده جلسه یک و نیم ساعت
افزودن به لیست دلخواه
تومان119,000