تعیین سطح

این دوره برای آزمودن تعیین سطح زبان شما تعیین شده است و شرکت در آن رایگان می باشد.

1
تعیین سطح
30 سوال

undefined

اولین نفری باش که یک نظر اضافه می کنه.

لطفا وارد شوید برای ترک یک بررسی